วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพร่างกายในแบบ ก.ค.ศ. 3/1

การคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียน

การเขียนรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ในหัวข้อที่ 2 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของแบบรายงาน ก.ค.ศ. 3/1 สำหรับครูผู้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ต้องรายงานเป็นตัวเลขของสมรรถภาพ และ BMI ของผู้เรียนที่ท่านรับผิดชอบ ซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ด้วยโปรแกรมเอ็กเซลที่ได้จัดทำไว้ให้แล้ว โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่..ไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007 (คลิกที่ตัวเลขได้เลย)

รูปตัวอย่างไฟล์โปรแกรม ดูได้ที่เว็บบล็อกวิชาการ หรือ gotoknow

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น